Keynotes

Madje Vollaers, studio VollaersZwart

City Dressing

Madje Vollaers en Pascal Zwart richtten in 1991 Studio VollaersZwart op als designstudio voor interdisciplinair ontwerp en visuele communicatie. Het duo onderzoekt de interactie tussen verschillende disciplines, zoals architectuur, beeldhouwkunst, mode, cultuur en communicatie. Op het snijvlak hiervan ontstaat de ideale situatie om nieuwe visuele scenario’s te ontwikkelen.

In de laatste 20 jaar heeft VollaersZwart zich ontwikkeld tot haute sculpture-designers voor City Dressing (het ‘aankleden’ van steden), het vormgeven van tentoonstellingen en kunst en communicatie op straat en in het landschap. Bekende City Dressing projecten waren het huwelijk van Willem Alexander en Máxima, de kroning van Willem Alexander, de Tunnel of Love, de Love Parade, het Holland Festival, North Sea Jazz en meer recent Van Mondriaan tot Dutch Design.

Download hier het verslag van de presentatie:
Erfgoeddag 2017_Madje Vollaers

Jos Vranken, algemeen directeur NBTC

HollandCity: metafoor en mechanisme ter bescherming en beleving van ons erfgoed

NBTC Holland Marketing hanteert de zogenaamde ‘HollandCity’-strategie ten behoeve van een (be)leefbare bestemming Nederland, nu en in 2030. Erfgoed speelt daarin een steeds belangrijker rol. Jos Vranken licht de strategie nader toe en zal aan de hand van concrete voorbeelden aangeven hoe toerisme en erfgoed elkaar kunnen versterken en bijdragen aan een leefbare omgeving, geliefde bestemming en waardevolle ondernemingen.

Jos Vranken is sinds september 2007 algemeen directeur van NBTC. Hij was hiervoor als directeur Marketing & Sales lid van de directie van Avenance Nederland. Eerder was hij al bij NBTC werkzaam als director Destination Marketing en Country Manager Verenigd Koninkrijk. Bij hostelketen Stayokay was Vranken Sales & Marketing manager en lid van het MT. Hij vervult uiteenlopende bestuurs- en adviesfuncties in en om de gastvrijheidssector, is gastdocent, externe examinator, jurylid en spreker. Zijn opleiding volgde Vranken aan de NHTV in Breda, aangevuld met o.a. NIMA marketingstudies, een INSEAD management- en leadership programma en in 2012-2013 een executive MBA.

Download hier een verslag van de presentatie:
Erfgoeddag 2017_Jos Vranken

Erfgoedtoerisme & Marketing

Juke van Niekerk
Stichting Liniebreed Ondernemen

Liniebreed Ondernemen; waterlinies en ondernemerschap in een notendop.

Juke van Niekerk is directeur van Stichting Liniebreed Ondernemen. Zij studeerde communicatiewetenschappen aan de UVA en volgde een opleiding tot rentmeester aan de Hogeschool van Hall Larenstein. Ze werkte o.a. bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en Natuurmonumenten. Van Niekerk werkt op een ondernemende wijze op het snijvlak van erfgoed en natuur. Bij Stichting Liniebreed Ondernemen, dat staat voor het duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de forten en waterlinies in Nederland, is zij als een vis in het water. Ze vertelt over het succes achter deze overkoepelende strategie.

Download hier de presentatie en het verslag:
Erfgoeddag 2017_Juke van Niekerk

Erfgoeddag 2017_Juke van Niekerk (verslag)

Mike van den Burg
Human Safari

Hollands Buiten. Naar een overkoepelende merkstrategie

Mike van der Burg is marketeer en strateeg en werkte voor onder andere TamTam en Redkiwi. Hij mistte hier echter het menselijke aspect: marketing gaat over data en statistieken, percentages en het aantal volgers op sociale media, maar zou eigenlijk moeten gaan om mensen, emoties, drijfveren en gedrag. Het zijn namelijk primair menselijke emoties die een merk sterk maken of een organisatie laten groeien. In zijn zoektocht naar het “menselijke” in marketing startte hij zijn eigen bureau voor merkstrategie, ontwerp en interactie: Human Safari.

Aan de hand van het merk “Hollands Buiten” legt hij uit hoe je als merk of organisatie zichtbaar en relevant wordt in een tijd waarin er zoveel aanbod is voor mensen om te doen, beleven, zien en ervaren. In een interactieve sessie krijg je praktische handvatten om als organisatie of individu écht van betekenis te zijn in het leven van mensen.

Lian Duif
Bosch500

Jheronimus Bosch 500 jaar

Lian Duif gaf de afgelopen zeven jaar als programmamanager mede vorm en inhoud aan de manifestatie “Jheronimus Bosch 500”, een meerjarig programma waarin Bosch en zijn thema’s de inspiratiebron vormden voor meer dan honderd activiteiten in ’s-Hertogenbosch. De zeer succesvolle Bosch-tentoonstelling in 2016 tijdens het internationale Bosch jaar was de bekroning van dit project. Duif studeerde sociale geografie aan de Universiteit Utrecht, geografie en toerisme aan de Universiteit van Londen en toerisme aan de NHTV in Breda.

Download hier het verslag:
Erfgoeddag 2017_Lian Duif

Gerben Baaij 
Dordrecht Marketing

De marketing van Dordrecht, De Biesbosch en Kinderdijk (De Waterdriehoek)

Gerben Baaij is een ervaren en gedreven citymarketeer. (City)marketing is geen doel maar een middel, is zijn adagium. Hoe zet je dat middel in? Centraal staan samenwerking en identiteit en denken vanuit je doelgroep. En het vinden van evenwicht tussen creativiteit, realiteitszin, ambitie en doorzettingsvermogen. Aan de hand van voorbeelden uit Dordrecht en de ‘Waterdriehoek’ (een coalitie en samenwerking tussen Biesbosch, Dordrecht en Kinderdijk) gaat hij in op de relatie tussen erfgoed en toerisme en de principes die in de marketing daarvan een rol spelen.

Gerben Baaij is directeur van Dordrecht Marketing, de citymarketingorganisatie voor Dordrecht en de omliggende regio. In het verleden werkte hij onder meer voor het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Hij treedt regelmatig op als inleider en dagvoorzitter, waaronder voor de Erfgoedacademie. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Citymarketing en bestuurslid en medeoprichter van het Netwerk Citymarketing Nederland.

Download hier een verslag van de presentatie: 
Erfgoeddag 2017_Gerben Baaij

Erfgoedtoerisme & Innovatie

Jeroen van Wieringen
Liberation Route Europe

Het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog

Jeroen van Wieringen werkt als International Press Officer voor Liberation Route Europe, een internationale herdenkingsroute die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog op tastbare wijze levend houdt. Hij gaat in op verschillende kansen en uitdagingen voor Liberation Route Europe. Hoe betrek je de jongere generatie bij dit onderwerp? En wat gaat er gebeuren in 2019 en 2020, wanneer Nederland (en de rest van de wereld) uitgebreid stilstaat bij 75 jaar bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog?

Download hier een verslag van de presentatie:
Erfgoeddag 2017_ Jeroen van Wieringen

Frederike van Ouwerkerk
NHTV Breda

Toerisme 3.0: het verhaal centraal

Binnen erfgoed en toerisme gaat het steeds meer om de vraag hoe social media en innovatieve overdrachtstechnieken te gebruiken, zodanig dat er een breder publiek in grotere omvang het belang van het bezoeken van erfgoed in gaat zien. Hierin ligt een grote uitdaging, omdat in de huidige ‘betekenis’ economie het gaat om welzijn en zingeving, waarbij de bezoeker een rol wil spelen in het creëren van de beleving die ontstaat door het erfgoed te bezoeken. Dit noemen we ook wel co-creatie. In feite wordt de beeldvorming in scene gezet en staan de begrippen gedeelde bevoegdheid (shared authority) , duurzaamheid en authenticiteit hierin centraal. Tijdens de workshop zullen ideeën en voorbeelden worden gebruikt die studenten van de NHTV internationale hogeschool Breda hebben aangedragen.

Download hier een verslag van de presentatie:
Erfgoeddag 2017_Frederike van Ouwerkerk

Boudewijn Goudswaard
The Missing Link

Tijdreizen voor toeristen

Boudewijn Goudswaard studeerde geschiedenis en pre- en protohistorie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte als wetenschappelijk onderzoeker en ontving in 1990  de W.A. van Es prijs voor de Nederlandse Archeologie. Hij was manager Erfgoed/archeologie bij de aanleg van de Betuweroute spoorlijn. In 2000 begon hij zijn eigen erfgoedmanagement en adviesbureau The Missing Link. Zijn uitdaging is om het beste uit het verleden te gebruiken en daarmee een inspirerende en meer gewortelde leefomgeving te maken. Daarin spelen nieuwe media en ICT een belangrijke rol. Hij ontwikkelde een methodiek voor het koppelen van het verhaal van de plek aan de agenda van de plek. Goudswaard is daarnaast docent, spreker, bestuurder, auteur en adviseur voor diverse instellingen en organisaties.

Download hier een verslag van de presentatie:
Erfgoeddag 2017_Boudewijn Goudswaard

Erfgoedtoerisme: Vloek of Zegen?

Bouke van Gorp
Universiteit Utrecht

De paradox van toerisme – draagvlak versus draagkracht.

Bouke van Gorp werkt als docent-onderzoeker bij het Departement Sociale Geografie en Planologie van de Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. Als cultureel en educatie geograaf heeft zij grote belangstelling voor vraagstukken rondom erfgoed, beeldvorming, en toerisme, zoals ook blijkt uit haar proefschrift Bezienswaardig? Historisch geografisch erfgoed in toeristische beeldvorming (2003).

Van Gorp geeft een kritische beschouwing op het fenomeen erfgoedtoerisme. De verwachtingen rondom toerisme zijn vaak hooggespannen: het zorgt voor inkomsten, werkgelegenheid, en lokale trots op erfgoed. De lusten en de lasten van toerisme blijken echter ongelijk verdeeld.

Download hier een verslag van de presentatie:
Erfgoeddag 2017_Bouke van Gorp

Michiel Flooren
Saxion-Hospitality Business School

Verbindend verleden?

Michiel Flooren promoveerde in 2015 op erfgoed, identiteit en vrije tijd aan de Vrije Universiteit. Als associate lector regionale ontwikkeling bij het kenniscentrum van Saxion- Hospitality Business School geeft hij leiding aan het onderzoeksprogramma vrijetijdseconomie en gebiedsontwikkeling.

In zijn presentatie gaat hij in op de relatie tussen erfgoed, regionale identiteit en toerisme. De betekenis van erfgoed als hedendaags gebruik van het verleden staat hierin centraal evenals het verband met zogenoemde omgevingswaarden. Speelt omstreden erfgoed eigenlijk een rol bij erfgoedtoerisme?

Download hier een verslag van de presentatie:
Erfgoeddag 2017_Michiel Flooren